Vilka är långtidseffekterna av Diflucan i kroppen?

Vilka är dom långsiktiga biverkningarna av flukonazol? Flukonazol är ett antisvampmedel med azol som vanligtvis används i vården för att behandla vaginal svampinfektion, men också systemiska eller mukosala Candida-infektioner.

Ibland används det vid HIV eller fullt utvecklad AIDS för att hålla svampinfektioner i schack. Man kan använda det profylaktiskt eller för att behandla vaginala svampinfektioner och det används ofta dos efter dos, månad efter månad, år efter år. Jag har träffat patienter som tagit det varje vecka i månader eller 10 år i sträck, det är löjligt.

Allt för ofta blir Candida resistent mot azolbaserade svampmedel. En ny starkare generation av Candida-stammar byggs upp som har starkare resistens. Precis som med antibakteriella och antibiotiska läkemedel. När vi tittar på det så har vi nått så stor resistens med bakterier att inte ens dom bästa läkemedlen är effektiva. Vi har nått en punkt med superbakterier som kommer bli resistenta mot dom starkaste medicinerna, det kommer bli ett stort problem.

Jag har en FASS här som används i Nya Zeeland som heter MIMS New Ethicals. Jag ska läsa lite om biverkningarna av flukonazol och berätta om långsiktiga effekter, vad det orsakar.

Det står försiktighet vid nedsatt leverfunktion. Om njurarna är lite svaga eller trötta ska man vara mycket försiktig. Var försiktig med tidigare arytmiska tillstånd som oregelbunden hjärtrytm. Om man har elektrolytiska avvikelser som balansproblem med kalium eller natrium. Människor med svår binjureutmattning ska inte använda det alls. Försiktighet vid strukturella hjärtsjukdomar eller underliggande hjärtproblem. Hur ska man veta att man har ett underliggande hjärtproblem?

Försiktighet vid cancer och AIDS. Försiktighet vid tidigare levertoxicitet kopplad till flukonazol. Om man blivit sjuk av det tidigare ska man inte använda det. Särskilt inte vid hudutslag, då ska man definitivt undvika flukonazol.

Var även försiktig om du har fruktosmalabsorption. Hur vet man det? Sukras- och maltasbrist, laktosintolerans. Hur vet man att man lider av det här? Hälften av gångerna vet man inte.

Försiktighet för kvinnor i fertil ålder eftersom läkemedlet kan vara farligt vid graviditet. Kvinnor som tar det och sannolikt kommer bli havande ska vara försiktiga. Man måste vara försiktig.

Vi tittar på några biverkningar av flukonazol. Vanliga är magbesvär, hudutslag, huvudvärk, förhöjda levervärden. Om dina leverenzymer förhöjs när du tar det här läkemedlet så innebär det att din lever blivit toxisk. Den blir sjuk.

Förhöjt LFT kopplas ofta till en hel rad med farmaceutiska läkemedel. Läkare tar vanligtvis prover på tre-fyra olika leverenzymer, många ligger mellan värden på 0-30. Läkare tror att om man ligger i det intervallet så är det OK. Men om man ligger i den övre delen eller lite över det? Många läkare bryr sig inte. Jag tycker det är rätt korkat eftersom man säger att det spelar ingen roll att levern blir toxisk, sjuk eller skadad och läcker ut enzymer i cirkulationen.

Det är som att en läkare uppmuntrar alkohol. ”Du uppvisar mild grad av alkoholförgiftning, men det är ok så länge det inte blir för giftigt.” Gamma-glutamyltransferas eller GGT är en vanlig markör läkare letar efter vid alkoholförgiftning, och jag vet en hel del läkare som inte bryr sig om GGT blir något förhöjt. ALT och AST är andra transferasenzymer i levern. Återigen så är dom särskilda markörer att titta efter vid kemiskt inducerad förgiftning av läkemedel, och många läkare bryr sig inte om viss förhöjning. Man vill verkligen inte förgifta sin lever.

Vi tittar på fler biverkningar man kan få. Polyuri, för mycket urinering, njursmärta, domningar och stickningar, yrsel, anfall, hudklåda, svettningar, feber, hudutslag, sömnstörningar, sömnlöshet, oro, smärta, kvinnlig sexuell dysfunktion, mensbesvär, dövhet, andningsstörningar, högt blodtryck, njur- och leverskador. Patientinformation. Slutför kuren. Kan orsaka yrsel och anfall. Kör eller använd inte maskiner vid påverkan.

Varför i helvete skulle man vilja äta det här när det skapar alla potentiella biverkningar? En del är vanliga, en del mindre vanliga, en del sällsynta. Men erfarenheten av att ha behandlat tusentals kvinnor och män som ätit flukonazol säger mig att många så kallade ovanliga och sällsynta symptom faktiskt uppstår mycket oftare än man kan tro.

Om du ätit flukonazol och upplevt någon av dom här biverkningarna ska du genast sluta använda det. Om man tar det och börjar få symptom ska man sluta äta det. Dom långsiktiga biverkningarna är njur- och leverskador, och det kan skapa massor av problem för dig i det långa loppet.

Att äta det och dricka ett par glas alkoholhaltig dryck är samma sak som att någon utan medicinen dricker flera glas. Leverskadan ökar. Var vänlig och förstå att ett läkemedel som flukonazol orsakar långsiktiga effekter som ger gastrointestinala skador och leverskador, och det sista man vill få vid Candida är leverskador.

Levern är central för att förbättra immunförsvaret. Den innehåller miljoner kupfferceller som i grunden är immunceller. Levern har en otrolig mängd funktioner i kroppen, över 500 faktiskt. Den hjälper till att återställa hälsan i sån hög grad att man är galen om man äter läkemedel som försämrar den. Särskilt långsiktigt.

När man blir äldre och kroppen försämras ökar effekterna ännu mer. Var vänlig och förstå att det inte är smart att äta läkemedlet varken kortsiktigt eller långsiktigt. Tänk på naturliga alternativ när det gäller Candida-infektioner. Tänk på nåt som inte skapar resistens och förgiftning i kroppen. Det är ett klokt beslut. Jag hoppas det gett insikt i dom långsiktiga möjliga effekterna av flukonazol.

2 reaktioner på ”Vilka är långtidseffekterna av Diflucan i kroppen?”

  1. Så om man som jag får svampinfektioner i slidan 1 gång i månaden, vad ska jag göra då när underlivet brinner, är 10 gånger större än vanligt, är torrt som sandpapper o kliar något så otroligt mkt. Jag har ätit flucanozol av o till sen hösten 2011 då allt började. Hur annars blir jag av med svampen ? Kommer ju aldrig kunna ha ett sexliv eller ens leva med ett brinnande underliv….

    1. Om du får det 1 ggn i månaden behöver du ändra kosten <3 Ät enligt Candidagruppens diet så du blir säkert av med besvären en gång för alla. Jag har själv precis börjat så kan inte ge min erfarenhet ännu men det verkar ju som att så många där har problem med saker som detta och det sägs att kosten fixar det.

Kommentarer är stängda.