Omfattande avföringsprov och inflammationsmarkörer

Hej, Eric Bakker här, naturläkare från Nya Zeeland. Jag är författare till Candida Crusher och utformare av Canxida-serien av kosttillskott. Idag ska vi prata om inflammationsmarkörer och omfattande avföringsprover. När man gör ett omfattande avföringsprov finns det många olika områden jag är intresserad av att titta på när svaret kommit. En panel är dom goda bakteriekulturerna eller så kan man titta på kommensala bakterier eller dom som är i övergång från goda till dåliga. Vi kan även titta på dom dysbiotiska eller dåliga bakterierna och parasiter. Vi tittar på massor av saker som jag ska ta upp i andra videor.

En annan sak vi tittar på är ”inflammationsmarkörer”. Dom är extra viktiga om man har ett kroniskt tillstånd. Särskilt vid svaghet, trötthet, kanske blodförlust, diarré, vattnig avföring, om du varit sjuk länge och man inte kommer på orsaken. Du kan ha förlorat lite blod eller har blod som visar tecken på låga nivåer av ferritin eller järn. Du kanske har inflammation i tarmen. Ni skulle bli förvånade över hur många gånger jag diagnosticerat inflammerad tarm genom ett avföringsprov. Patienten skickades på koloskopi och det bekräftades, ibland hittar man ulcerös kolit eller Crohns sjukdom. Det har inte hänt en eller två gånger utan många gånger under dom senaste 20 åren som jag tagit avföringsprover.

Vi ska prata om några markörer. Jag läser lite ur min bok Candida Crusher. Inflammation i matsmältningssystemet kan betydligt öka chanserna för intestinal permeabilitet, vilket indikerar underliggande läckande tarm och försvårar din förmåga att ta upp näring. Omfattningen på inflammationen oavsett om den orsakas av dåliga bakterier, Candida eller IBS kan utvärderas och övervakas genom att undersöka nivåerna av biomarkörer som lysozym, laktoferrin, vita blodkroppar och slem.

Markörerna kan användas för att skilja mellan inflammation kopplad till Crohns sjukdom eller kolit, vi kallar det inflammatorisk tarmsjukdom. Mindre allvarlig inflammation kallar vi IBS eller irritabel tarm. IBS kan kopplas till svamp och bakterier, men det kan även inflammatorisk tarmsjukdom. Vad skiljer det ena från det andra, den allvarligare inflammationen från den mindre allvarliga? Vi ska prata om dom specifika markörerna nu.

Det finns två markörer. En heter laktoferrin och en heter kalprotektin och det är produkter kopplade till vita blodkroppar. När vi ser en förhöjning av markörerna vet vi att en allvarligare form av inflammation pågår. Ju högre markörerna är desto allvarligare inflammation och då är det mer sannolikt att jag kommer rekommendera en koloskopi hos en gastroenterolog för att avgöra om det är IBD eller IBS. Laktoferrin har med järn att göra. Det gillar järn och binder till det. Laktoferrin hittar man mycket av i bröstmjölk. Det finns även i slem. Man hittar det i olika kroppssekret och i blodet, men det är viktigt för att stoppa virus och bakterier från att attackera vår kropp. Det är antibakteriellt, antiviralt, antiparasitiskt, anticancerogent, antiallergent, så det är en mycket viktig substans att ha i kroppen.

Råmjölk, modersmjölken, innehåller 8 gånger mer laktoferrin än vanlig mjölk, så det är viktigt att ha markören i kroppen. Faktum är att bröstmjölk har högre chans att minska svampinfektioner eftersom laktoferrin hjälper till att bekämpa Candida och det är kopplat till utrotning av heliobakterinfektioner och svampinfektioner. Därför uppmuntrar jag amning för att stoppa bakterie- och svampinfektioner. Stora förhöjda markörer i avföringen kan indikera en betydande immundysfunktion som kräver ytterligare undersökning.

Kalprotektin är ett protein som finns i vita blodkroppar som heter neutrofiler och som utgör tre fjärdedelar av dom vita blodkropparna. En del labb som gör avföringsprover använder kalprotektin som deras huvudsakliga antiinflammatoriska markör och vissa experter anser att det är den bästa standarmätningen för att göra inflammationstest. Dom främsta sjukdomarna som orsakar ökad utsöndring av fekalt kalprotektin är Chrons sjukdom, ulcerös kolit och tarmcancer. Nivåerna av fekalt kalprotektin och lysozym är normala hos patienter med IBS eller bara något över normalt. Det är viktigt att kolla upp inflammationer om du varit sjuk en tid för att avgöra hur allvarlig inflammationen är. Och sen vilka ytterligare prover som kan behövas.

Lysozym är annorlunda. Det är ett proteinenzym som finns i tårar, saliv och slem. Det är en mycket intressant markör eftersom höga nivåer ofta innebär en bakterieinfektion och det letar jag ofta efter. Vi ser ofta förhöjt lysozym i samband med låga nivåer goda bakterier. Det är en av dom bästa inflammationsmarkörerna för inflammatorisk tarmsjukdom.

Du kan föreställa dig om du har alla tre markörerna förhöjda och låga nivåer av goda bakterier och dessutom har Candida. Om du har en betydande förhöjning rekommenderar jag att direkt gå på en koloskopi. I många fall blir diagnosen gränsfall av inflammatorisk tarmsjukdom eller så har du det. Det är återigen anledningar till varför jag vill ta avföringsprover.

Se till att göra mitt frågeformulär för Candida på yeastinfection.org och prenumerera på den här kanalen. Tack för att ni tittar.