Finns det en koppling mellan diabetes och Candida?

Välkommen. Jag heter Eric Bakker, naturläkare från Nya Zeeland, författare till Candida Crusher och skapade av Canxida kosttillskott. Jag har fått en mejlfråga från en man som heter Jeff Allen. Han kommer från en liten stad som heter Paraparaumu i Nya Zeeland. Han frågar, ”Finns det ett samband mellan Candida och diabetes? Kan det ena orsaka det andra?” Bra fråga, Jeff. Vi ska prata om det sambandet.

Det finns olika typer av diabetes, faktiskt tre även om två är allmänt kända. Typ 1 är autoimmun diabetes och typ 2 något vi säger debuterar med åldern. Typ 3 är en nyare form som även kallas metabolt syndrom och kommer från fetma, högt blodtryck, hyperlipidemi med förhöjda blodfetter. Många har inte hört talas om typ 3.

Diabetes är vanligt Jeff. Det är en växande epidemi i västvärlden på grund av vår livsstil. Vi äter fel mat, tränar inte, blir överviktiga och dysreglering av blodsockret uppstår. Blodsockerreglering sker primärt via binjurarna som utsöndrar ett hormon som kallas insulin. Bara en liten del av binjurarna är iblandad i produktion och utsöndring av insulin via acinarceller. Huvuddelen av binjurarna tillverkar enzymer och bikarbonat för att hjälpa matsmältningen.

Insulin är mycket viktigt eftersom det hjälper kroppen att trycka in glukos i cellerna. Det fäster på receptorer och aktiverar celler så att glukos ger kroppen bränsle. Ett annat hormon som heter kortisol produceras av binjurarna och hjälper kroppen att långsiktigt reglera blodsockret mellan måltider när nivån sjunker. Hjärnan känner av det och frigör lagrad glukos kallat glykogen via kortisol. Jag hoppas ni hänger med, ni kanske vill se videon igen sen.

Insulin behövs för att få in blodsockret i cellerna via receptorer på cellerna. Kortisol frigörs när blodsockernivån sjunker lite för mycket och hjälper kroppen bryta ner lagrat socker, vanligen i levern och en del andra kroppsdelar. Det släpps ut i blodet och omvandlas till glukos.

Om du har diabetes får du lättare urinvägsinfektion eftersom blodsockerutsöndringen i urinen är högre, mellitus betyder söt urin. Diabetiker kan få fler urinvägsinfektioner, vaginala infektioner och hudsvampinfektioner. Många sorters svampinfektioner är vanliga bland diabetiker på grund av dysregleringen av glukos, och Candida älskar såklart glukos. Typ 1-diabetes är helt annorlunda. Det uppstår tidigt och man föds ofta med det. Det är en autoimmun sjukdom där kroppen attackerar binjurarna och förstör dom. Det leder till livslång dysreglering av glukos som brukar kräva insulininjektioner. I Nya Zeeland har vi TV-reklam nu om insulin med långsam frisättning som man kan injicera.

Typ 3-diabetes eller metabolt syndrom kallar jag ”metabol synd”, eftersom syndare får det. Matsyndare och träningssyndare får det. Dom som sitter på soffan med en fjärrkontroll och oftast inte vill göra nåt. Det slutar med att dom är överviktiga och inte bara får typ 2-diabetes utan även hypertoni och många andra problem relaterat till fetma.

Vad händer med Candidan? Den orsakar riktiga problem i kroppen eftersom den kan tillverka ett enzym kallat utsöndrat aspartylproteas, SAP. University of California i San Diego upptäckte för ett tag sen att det utsöndrade enzymet som Candida producerar har riktigt dålig effekt på kroppen och förstör cellreceptorerna så att glukosen inte kommer in i cellerna. Det ökar glukosen i kroppen. Candida kan faktiskt orsaka typ 2-diabetes. Det är inte välkänt bland läkare, och dom brukar skratta åt det. Men forskning har visat att det faktiskt sker. Dom som har svår Candida kan i många fall faktiskt utveckla diabetes. Proteaset, enzymet, är även kopplat till hypertoni och immun dysreglering. Det är kopplat till en stor svampinfektion. Det finns säkerligen en koppling mellan dom två sakerna Jeff.

Det andra stora ni måste komma ihåg är att diabetes även kan uppstå när man har svåra binjureproblem förutom Candida. Candida och binjureutmattning går ofta hand i hand. Det är två tillstånd jag ofta ser. Särskilt hos folk som inte svarar på behandling mot Candida, blir delvis friska och sen återfaller. Dom kan ofta ha problem med binjureutmattning. Eftersom dom har kortisolproblem och det är ett av dom kraftfullaste hormonerna för reglering av immunfunktion. Om kortisol inte fungerar ordentligt får man stora problem. Har man utsöndrade proteasenzymer fån Candida som flyter omkring i kroppen och täpper till eller förstör cellreceptorer och har lågt kortisol har man ett stort problem.

Det är några mekanismer som verkar göra att vissa Candida-patienter inte tillfrisknar. Det är så dom blir delvis bättre och sen återfaller. Många oerfarna praktiker som behandlar Candida-patienter förstår inte konceptet bakom utsöndrat aspartylproteas. Dom tittar inte på biprodukter från Candida-metabolism som mannos och glykoltoxiner, särskilt gifter som neutraliserar immunfunktionen. Immunförsvaret är mycket viktigt när det gäller att skydda kroppen mot effekterna av diabetes.

Det nedreglerar inflammation, stoppar infektioner; det är även mycket kraftfullt för att kontrollera autoimmuna reaktioner och inte förvärra typ 1-diabetes. Det finns flera kopplingar mellan Candida och diabetes. Det jag vill att ni förstår är att det är viktigt att få kontroll över svampinfektioner eftersom det inte bara är kopplat till diabetes; det är kopplat till många andra kroniska degenerativa sjukdomar vi känner till. Det var ett långt och invecklat svar på din fråga Jeff, men jag hoppas du fått en uppfattning om saken. Glöm inte att fylla i frågeformuläret på yeastinfection.org och var vänlig att prenumerera på den här kanalen. Glöm inte heller min Canxida-serie med kosttillskott. Ni hittar den på Canxida.com. Tack för att ni tittade.